Plzeňský krajský svaz házené

27.3.2018 otevřeno: 340 x

28.3. Otevřená Exekutiva PKSH s hosty

28.3.2018 od 18:00 hodin proběhne v salonku Pivnice 20, Prokopova 21, Plzeň, otevřené jednání Exekutivy Plzeňského KSH.

Přijede se osobně představit kandidát na prezidenta ČSH pan Michal Kabele.

 

Za druhého kandidáta pana Jaroslava Chvalného přijedou prezentovat členové jeho týmu, kandidáti na členy Exekutivy ČSH pan Petr Novák a Daniel Čurda.

Zároveň přednesou prezentaci paní Ilony Hapkové.

Dále své krátké představení poslal pan Karel Šulc, kandidát na člena Exekutivy ČSH a  stávající předseda Komise rozhodčích ČSH pan Vangelis Simu.

 

Ohlásil se také bývalý prezident ČSH pan Radek Bendl a pan Jan Sviták, kteří nás chtějí informovat o dění v ČSH, případně zodpovědět dotazy. 

 

Věříme, že jednání bude pro všechny zajímavé a že se zástupci oddílů sejdou v hojném počtu