Plzeňský krajský svaz házené

Číslo účtu svazu PKSH, adresa pro faktury

 

ADRESA PLZEŇSKÉHO KRAJSKÉHO SVAZU:
 
BEZRUČOVA 6, PLZEŇ, 30100
(1.patro, kancelář Českomoravské stavební
 spořitelny p. Milan Hájek)
   
 
Faktury je možné předat osobně Markétě Volkové nebo zasílejte na adresu PK svazu házené s touto adresou:
 
ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ
Plzeňský krajský svaz házené
BOLZANOVA 1
110 00 Praha 1
IČO: 00 548979
 
 
 
Bankovní účet Plzeňského krajského svazu
 
číslo účtu: 28 01 15 87 39 / 2010
VS: 655      KS: 0558      SS: číslo pokuty (nové číslo oddílu - poslední trojčíslí)